สมัครสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าว

บริษัทอินสตรอนมีจดหมายข่าวทางด้านการทดสอบวัสดุที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถใช้งานเครื่องทดสอบของบริษัทได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

บริษัทอินสตรอนมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้และเป็นแหล่งความรู้ทางด้านการทดสอบวัสดุแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นจดหมายข่าวรายเดือน TechNotes ไปจนถึง จดหมายข่าวเฉพาะด้านวัสดุ Metals and Plastics testing

Subscribe to Instron News!
Check this box to receive pertinent commercial email from Instron focusing on products, upcoming events, and more!

Accessories for Materials Testing
Receive notification of new accessories, details of special offers and general news about accessories and their applications.

Biomedical News
Receive news & trends for biomedical applications, as well as testing tips, updates, and technical papers.

Composites News
Receive news & trends for composites applications, as well as testing tips, updates, and technical papers.

Metals News
Receive news & trends for metals applications, as well as testing tips, updates, and technical papers.

Plastics News
Receive news & trends for plastics applications, as well as testing tips, updates, and technical papers.

Interests

Choose at least one interests from the list below. We'll use this information to tailor our notifications to your interests.


Materials

Test Types

Lab Type

Business Sector

Primary Industry

Your Email Address

โปรดป้อนที่อยู่อีเมล์ของท่าน ที่อยู่อีเมล์จะต้องมีสัญลักษณ์ @ ที่อยู่อีเมล์ประกอบไปด้วยตัวอักษร, ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษดังต่อไปนี้เท่านั้น: . ! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ โดเมนของที่อยู่อีเมล์ประกอบไปด้วยตัวอักษร, ตัวเลข, จุดทศนิยม (.) และขีดบน (-) เท่านั้น
Next กำลังตรวจสอบว่าท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้วหรือไม่...

Welcome back!

Your Contact Information

โปรดป้อนชื่อ
โปรดป้อนนามสกุล
โปรดป้อนประเทศของท่าน
โปรดป้อนบริษัทของท่าน
โปรดป้อนที่อยู่ของท่าน
โปรดป้อนที่อยู่ของท่าน บรรทัดที่ 2
โปรดป้อนที่อยู่ของท่าน บรรทัดที่ 3
โปรดป้อนประเทศของท่าน
โปรดป้อนเมืองของท่าน
โปรดเลือกจังหวัดของท่าน
โปรดป้อนรหัสไปรษณีย์ของท่าน
โปรดป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

Confirm you're ok with our privacy policy to submit this form.

I agree to the terms & conditions of Instron's Privacy Policy

Please choose a subscription option ฟิลด์ที่ต้องป้อนจำนวนหนึ่งฟิลด์หรือมากกว่ายังคงว่างอยู่ โปรดป้อนข้อความให้สมบูรณ์ก่อนดำเนินการต่อ ฟิลด์หนึ่งฟิลด์หรือมากกว่ามีรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง โปรดแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวเพื่อดำเนินการต่อ You must agree to Instron's Privacy Policy in order to continue.