ขอบคุณ!

เราขอขอบคุณที่ท่านเสียสละเวลาในการติดต่อเราและหวังว่าเราจะให้บริการแก่ท่าน การตอบสนองโดยทั่วไปสำหรับการร้องขอทางเว็บไซต์จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการ หากท่านต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วกว่า กรุณาติดต่อเราโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง

Customer Experience Survey

If you have a moment, we would love to hear about your experience with Instron's website. Please take our 2 question survey below:

1. How satisfied are you with your experience of using Instron's website today?

2. Do you have any comments to help Instron understand your rating?

Select an option to indicate your level of satisfaction with the experience provided by our website.