บล็อก

ขอต้อนรับสู๋ บล็อกชุมชนของอินสตรอน ซึ่งเป็นบล็อกใหม่ที่ดูแลโดยบริษัทอินสตรอน ภายในประกอบด้วย โลกของวัสดุศาสตร์นั้นกว้างใหญ่และครอบคลุมไปในหลายอุตสาหกรรม, วัสดุ และความท้าทาย ทำให้ไม่มีใครจะมีองค์ความรู้ไปทุกสิ่งจนจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เขี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ที่แท้จริง แต่ด้วยการร่วมมือกันและการแบ่งปันองค์ความรู้, ประสบการณ์และแนวความคิดระหว่างกันจะช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำ, เกี่ยวข้องและมีความทันสมัยแก่ท่านผู้อ่านของเราได้

เราขอเชิญให้ท่านบอกกับเราว่าท่านคือใคร, แบ่งปันเรื่องราวของท่านและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่าน เข้าร่วมกับชุมชนของอินสตรอน

How Quick is a "QuickTest"?

As a standard feature with the new Bluehill® Universal Software, QuickTest allows operators to start testing after merely entering basic parameters in a few seconds.

Posted On Jun 08, 2017 01:26 PM

When You Don’t Take Advantage of Software Updates

As anyone with a smartphone is aware, software developers are constantly improving their software with periodic updates for a variety of reasons. Major phone companies release updates at least once a year, and in between the major updates, they push out smaller bug fixes and patches as flaws are inevitably found in the program, application, or operating system. This same idea applies with Bluehill® Software.

Posted On May 24, 2017 10:32 AM

What Does "Touch-friendly" Software Actually Mean?

The progressive outcome of Bluehill® Universal took a consolidated effort from Instron experts, bringing together unrivaled experience and cutting-edge research. The user experience has been designed by a collaboration of members from different software teams across the world, each team representing various software products offered by Instron. This consortium has worked closely together to create a Bluehill application style that can be translated across all of Instron’s software products.

Posted On Apr 13, 2017 04:18 PM

Micro Three-Point Bend Testing for Microelectronics

Reliability analysis of electronic packages and components is a critical step in microelectronics, as these packages are widely used in portable devices such as smartphones, tablets, laptops, etc. Studying electrical performance may not be enough, as a package’s mechanical characterization can directly or indirectly impact reliability of a finished product. Three-point bend tests are performed to understand the strength of chip packages, such as chip-on-film (COF), integrated circuits (IC), and ball grid arrays (BGAs).

Posted By On Apr 03, 2017 03:33 PM

Own Your Data and Results: Export Files, Import to LIMS

Accurate and repeatable test results are the most important product of a mechanical test. Properly managing these test results can be more challenging than conducting the test itself. Although there are several common data management and results reporting practices throughout the testing industry, most labs take approaches that are unique to them. In order to make it easier for all labs to take control of their test results and data, we have introduced several new exporting features with the release of Bluehill® Universal.

Posted By Jeffrey Shaffer On Mar 30, 2017 01:36 PM

How Important is Calibrating Materials Testing Systems?

There are many different reasons why you should calibrate your testing system. Primarily, calibration is performed to ensure that your testing system is operating within its requirements. Whether these requirements are established by law, government regulation, industry regulation, or your own company quality system, organizations have recognized the importance of calibrating systems at regular intervals.

Posted On Mar 23, 2017 09:04 AM

Traceability: What is it, and Why is it Important?

Let’s begin with a definition from The International Vocabulary of Metrology (VIM): Metrological Traceability is the property of a measurement result whereby the result can be related to a reference through a documented unbroken chain of calibrations, each contributing to the measurement uncertainty.

Posted On Feb 12, 2017 04:14 PM

Growth of ITW Young Professionals Network in Europe

Instron Applications Engineers Maeve Higham and Alessandro Zazzarelli sat down for an interview to share their great work for Europe’s Young Professionals Network. This newly established cohort is gathering across Europe and supporting the rising talent of Illinois Tool Works (ITW), Instron’s parent company.

Posted On Dec 08, 2016 10:14 AM