บล็อก

ขอต้อนรับสู๋ บล็อกชุมชนของอินสตรอน ซึ่งเป็นบล็อกใหม่ที่ดูแลโดยบริษัทอินสตรอน ภายในประกอบด้วย โลกของวัสดุศาสตร์นั้นกว้างใหญ่และครอบคลุมไปในหลายอุตสาหกรรม, วัสดุ และความท้าทาย ทำให้ไม่มีใครจะมีองค์ความรู้ไปทุกสิ่งจนจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เขี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ที่แท้จริง แต่ด้วยการร่วมมือกันและการแบ่งปันองค์ความรู้, ประสบการณ์และแนวความคิดระหว่างกันจะช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำ, เกี่ยวข้องและมีความทันสมัยแก่ท่านผู้อ่านของเราได้

เราขอเชิญให้ท่านบอกกับเราว่าท่านคือใคร, แบ่งปันเรื่องราวของท่านและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่าน เข้าร่วมกับชุมชนของอินสตรอน

Overcoming Sheet Metal Testing Challenges

With a wide range of applications varying from white goods, automotive, and aerospace applications, sheet metals are often high in strength relative to their cross section area. It’s important to note that formability and ductility is also crucial, for which the common testing requirements are similar across applications. Explore the challenges in sheet metal testing.

Posted On Nov 09, 2015 09:14 AM

Importance of Medical Packaging Standards

"The integrity of medical packaging is often evaluated with equal attention and rigor as the medical device itself, and should not be considered secondary to the device when it comes to qualification testing. Ultimately, the packaging is a vessel for the drug, device, or product and needs to contain and protect what is inside."

Posted On Aug 27, 2015 01:29 PM

An Introduction to Digital Image Correlation

The benefits of Digital Image Correlation (DIC) include measuring strain without requiring physical contact, viewing full-field data (like thousands of tiny extensometers), and not needing to know where to place the strain gauge/extensometer before a test starts. The following presentation gives an introduction to this optical technique.

Posted On Aug 24, 2015 09:28 AM

Updates to Metals Testing Standards

Discover how and why recent updates to testing standards for metals, including ISO 6892-1 and ASTM E8/8M, have occurred for measuring strain.

Posted On Jul 01, 2015 01:00 PM

Have You Thought About The Implications If The Material for Airbags Responds Poorly?

Fulfilling the requirements of industry standards and being competitive on the market are keys to success in the automotive sector. In the automotive industry, design and performance are equally important. A manufacturer of car interiors contacted Instron® to check the quality of leather used to cover airbags, including its behavior after sunlight and climate changes. Estimating the performance of a material covering airbags involves many factors around costs and benefits.

Posted On May 28, 2015 03:30 PM

Contrasting Composites vs. Metals in Aerospace

Ian McEnteggart, Composites Market Manager talks with Aerospace Manufacturing on the comparison between composites and metals for aerospace design. The material properties of the two contrast greatly in their testing requirements because of their varying reactions to the same conditions.

Posted On Apr 21, 2015 10:10 AM