บล็อก

ขอต้อนรับสู๋ บล็อกชุมชนของอินสตรอน ซึ่งเป็นบล็อกใหม่ที่ดูแลโดยบริษัทอินสตรอน ภายในประกอบด้วย โลกของวัสดุศาสตร์นั้นกว้างใหญ่และครอบคลุมไปในหลายอุตสาหกรรม, วัสดุ และความท้าทาย ทำให้ไม่มีใครจะมีองค์ความรู้ไปทุกสิ่งจนจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เขี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ที่แท้จริง แต่ด้วยการร่วมมือกันและการแบ่งปันองค์ความรู้, ประสบการณ์และแนวความคิดระหว่างกันจะช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำ, เกี่ยวข้องและมีความทันสมัยแก่ท่านผู้อ่านของเราได้

เราขอเชิญให้ท่านบอกกับเราว่าท่านคือใคร, แบ่งปันเรื่องราวของท่านและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่าน เข้าร่วมกับชุมชนของอินสตรอน

Traceability: What is it, and Why is it Important?

Let’s begin with a definition from The International Vocabulary of Metrology (VIM): Metrological Traceability is the property of a measurement result whereby the result can be related to a reference through a documented unbroken chain of calibrations, each contributing to the measurement uncertainty.

Posted On Feb 12, 2017 04:14 PM

Penn State Students Receive a Behind-the-Scenes Tour

At the end of last year, Instron® mechanical engineers at our Grove City Manufacturing Facility had the privilege of hosting mechanical engineering undergraduates from Penn State Behrend School of Engineering. Their professor wanted to provide an applied learning experience, where the students could see classroom lessons in practice.

Posted On Feb 19, 2016 10:05 AM

Quick Gripping Tips

Q: When I grip a specimen it seems that some force is already being applied. Is there a way to avoid that?

Posted On Feb 23, 2012 10:10 AM

Engaging with Our Readers: Survey Findings

Two weeks ago we included a survey within TechNotes asking our readers to take a few moments to give us feedback on the Instron Community Blog. We received a great response and various comments on what you would like to read about. Everyone who responded will soon receive an Instron Community blog t-shirt!

Posted On Feb 21, 2012 10:10 AM

Damage Tolerance: Is it Important to You?

One main topic in composites is “damage tolerance”. Physical testing of wind turbine blades is such an expensive proposition that virtual testing is needed as much as possible – to this end, small-scale flaw testing on a materials testing system is extremely helpful to understand and predict how the larger system will behave in service…

Posted On Feb 16, 2012 10:10 AM

Going to MD&M West on Valentine's Day?

If you're attending MD&M West in Anaheim, CA, be sure to stop by our booth (#2478) and visit with our crew: Karl Malchar, Theresa Smith, Jim Ritchey, Elena Mangano, and Chuck Gleason.

Posted On Feb 14, 2012 10:10 AM

Free Whitepaper on Mechanical Testing of Medical Implants

Implants and the materials used for their production undergo extensive tests, which include the evaluation of the static and dynamic mechanical properties of the raw materials, components, and systems. Many of these tests are internationally standardized; other testing procedures are specific to a given application. In all cases, advanced testing instruments and clamping fixtures along with flexible, programmable testing software help in the determination and analysis of the relevant data.

Posted On Feb 10, 2012 10:10 AM

30 Years and Counting

This month, we're featuring Randy Riddle, one of our very own Application Engineers. Not only is he a family man, a grandfather to three beautiful granddaughters, and the Mayor of Grove City, PA since 2004, but he has found the time to fit in 30 years of service at Instron.

Posted On Feb 08, 2012 10:10 AM