เว็บไซต์ของเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะใช้งานได้อย่างสะดวกที่สุด หากเรียกค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของเราต่อไป จะถือว่าคุณยอมรับให้มีการใช้คุ้กกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

การทดสอบแรงอัดของก้อนคอนกรีตเหลี่ยมขนาด 2 นิ้ว (ASTM C109)

มาตรฐาน ASTM C109 ระบุถึงการทดสอบปูนซีเมนต์มอร์ต้าด้วยการอัดก้อนคอนกรีตเหลี่ยมขนาด 2 นิ้ว (50 มม.) จนเกิดการแตกหัก

ในการทดสอบแรงอัดของก้อนคอนกรีตเหลี่ยม เราใช้เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ SATEC™ Series รุ่น 150LX พร้อมกับ โปรแกรม Partner™ และแผ่นอัดแบบนั่งบนลูกบอลกลม (W-1186-G) ที่ตรงตามข้อกำหนดทางด้านการได้ศูนย์ของมาตรฐาน

เราใช้เครื่องทดสอบรุ่น 150LX (กำลังสูงสุด 150 กิโลนิวตัน / 33,750 ปอนด์) เนื่องจากมีพื้นที่การทดสอบเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน ด้วยพื้นที่ทดสอบที่มีความสูงที่เพียงพอทำให้ง่ายต่อการนำชิ้นงานทดสอบเข้าและออก นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เหลือเพียงพอต่อการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอื่น ๆ อีกด้วย เครื่องทดสอบมีความถูกต้องของแรงที่ ± 0.5% ของค่าอ่าน ได้ไปจนถึงค่าแรง 1/500 ของค่าแรงสูงสุดของโหลดเซลล์ซึ่งตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน โปรแกรมทดสอบวัสดุจะมีระบบ wizard ที่จะช่วยนำทางในการตั้งค่าการทดสอบ และยังจัดเก็บข้อมูลและนำออกผลการทดสอบในรูปแบบที่เข้ากันได้กับโปรแกรม Microsoft® Office Professional

เราแนะนำให้ศึกษามาตรฐาน ASTM C109 เพื่อให้เข้าใจการตั้งค่าการทดสอบ ขั้นตอนและผลการทดสอบที่ได้อย่างสมบูรณ์


About This Solution

Related Standards: ASTM C109
Specimen Type: ลูกบาศก์
Materials: แอสฟัลต์/หิน/คอนกรีต
Type of Test: แรงอัด
Business Sector: วิชาการ | ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค/อุตสาหกรรม | บริการรับจ้างทดสอบ | กระทรวงคมนาคม

Industrial Series 300LX 59Series
You are viewing a static image in place of an informative flash animation. Please download Adobe® Flash Player and refresh this page to view the animation.
Interested in this Solution?
Contact Us

Related Literature:

Industrial Series LX Models   Industrial Series LX Models
WB5000 Industrial Series Thai   WB5000 Industrial Series Thai

Our Labs

Instron application labs are used for both research and development, as well as testing customer samples to assist in finding the right equipment.
Contact our Application Specialists to determine the solution that's best for you!