เว็บไซต์ของเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะใช้งานได้อย่างสะดวกที่สุด หากเรียกค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของเราต่อไป จะถือว่าคุณยอมรับให้มีการใช้คุ้กกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

การทดสอบแรงดึงของผลิตภัณฑ์เหล็กตามมาตรฐาน ISO 6892-1

มาตรฐานสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเช่น ISO 15630-1 สำหรับเหล็กเส้นเสริมแรงนั้นมักจะมีการอ้างอิงถึงมาตรฐาน ISO 6892 สำหรับข้อกำหนดในการทดสอบแรงดึง เมื่อทำการทดสอบแรงดึงของผลิตภัณฑ์โลหะประเภท เหล็กเส้นเสริมแรง(รีบาร์), เส้นลวด, แผ่น หรือท่อ มักจะมีความลำบากในการเตรียมชิ้นงานทดสอบที่มีความตรง, แบน และเรียบได้อย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ชิ้นงานของเหล็กเส้นเสริมแรงและเส้นลวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำจะถูกตัดจากผลิตภัณฑ์และต้องมีการดัดให้ตรง ส่วนชิ้นงานจากผลิตภัณฑ์ท่อนั้นเมื่อตัดออกมาแล้วจะต้องมีการทำให้แบน ความไม่สมบูรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้เกิดความท้าทายต่อการจับยึดชิ้นงานทดสอบในเครื่องทดสอบ

เมื่อทดสอบชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่แน่นอนนี้ อาจะมีความจำเป็นสำหรับอุปกรณ์จับยึดของเครื่องทดสอบที่ต้องให้แรงจับยึดเริ่มต้นที่สูงเพื่อช่วยในการทำให้ตรงและจัดศูนย์กึ่งกลางโดยอัตโนมัติในระหว่างการจับยึด เราแนะนำให้เลือกใช้อุปกรณ์จับยึดรุ่นใหม่ของเรารุ่น DuraSync™ dual side-acting hydraulic grips เนื่องจากสามารถสร้างแรงจับยึดเริ่มต้นได้สูงมากโดยไม่สร้างแรงอัดในชิ้นงานทดสอบ อุปกรณ์จับยึดนี้จะถูกติดตั้งเข้าในพื้นที่ทดสอบของเครื่องทดสอบรุ่น KN ได้อย่างสะดวก หากต้องการการใช้งานแบบอัตโนมัติ อาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ extensometer แบบอัตโนมัติรุ่น MFX 500 สำหรับการวัดค่าความเครียดในแนวแกนเพิ่มเติมได้

โปรแกรมทดสอบวัสดุ Bluehill® 3 และโมดูลทดสอบโลหะจะมีหน้าจอใช้งานที่ง่ายและพารามิเตอร์ควบคุมประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน ISO 6892-1 และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ extensometer แบบอัตโนมัติรุ่น MFX 500 ได้อย่างสมบูรณ์และมีหน้าจอใช้งานสำหรับการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ระยะวัดเริ่มต่ำ, ตำแหน่งของแขนวัด เป็นต้น ได้อย่างสะดวก

เราแนะนำให้ศึกษามาตรฐาน ISO 6892-1 เพื่อให้เข้าใจถึงการตั้งค่าการทดสอบ, ขั้นตอน และผลการทดสอบที่ต้องการอย่างสมบูรณ์


About This Solution

Related Standards: ASTM A370 | ASTM A615 | ISO 15630-1 | ASTM E8 | ISO 6892-1
Specimen Type: สี่เหลี่ยม | ไม่สม่ำเสมอ | กลม | ท่อ
Materials: โลหะ
Type of Test: แรงดึง
Business Sector: วิชาการ | ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค/อุตสาหกรรม | บริการรับจ้างทดสอบ | ยานยนต์/รถบรรทุก/ราง/ต่อเรือ
You are viewing a static image in place of an informative flash animation. Please download Adobe® Flash Player and refresh this page to view the animation.
Interested in this Solution?
Contact Us

Related Literature:

Automatic Contacting Extensometer - Model AutoX 750   Automatic Contacting Extensometer - Model AutoX 750
Bluehill 3 Metals Module   Bluehill 3 Metals Module
Hydraulic Side-Acting Grips: DuraSync™   Hydraulic Side-Acting Grips: DuraSync™
Industrial Series KPX Models   Industrial Series KPX Models
WB5000 Industrial Series Thai   WB5000 Industrial Series Thai

Our Labs

Instron application labs are used for both research and development, as well as testing customer samples to assist in finding the right equipment.
Contact our Application Specialists to determine the solution that's best for you!