เว็บไซต์ของเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะใช้งานได้อย่างสะดวกที่สุด หากเรียกค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของเราต่อไป จะถือว่าคุณยอมรับให้มีการใช้คุ้กกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

การทดสอบแรงดึงและแรงดัดงอของเหล็กข้ออ้อยกำลังสูง (เหล็กเส้นเสริมแรง)

มาตรฐานการทดสอบเหล็กข้ออ้อยมีอยู่ด้วยกันหลายมาตรฐานได้แก่  ASTM A370, ASTM A615, ASTM A996, BS4449และ EN 10002-1 ซึ่งการทดสอบตามมาตรฐานดังกล่าวนี้จะต้องใช้เจ้าหน้าที่และเครื่องทดสอบจำนวนพอสมควร หากต้องการทดสอบเหล็กข้ออ้อย #14 (ทุกเกรด) เราแนะนำให้ใช้เครื่องทดสอบแบบพื้นที่ทดสอบเดียวแทนที่จะใช้เครื่องทดสอบแบบสองพื้นที่ทดสอบตามปกติ โดยแนะนำเครื่องรุ่น 1500  KN ซึ่งสามารถทดสอบที่แรงสูงสุด 1500 กิโลนิวตัน (337, 500 ปอนด์) และรองรับความยาวของชิ้นงานทดสอบระหว่าง 400 มม. ถึง 700 มม.

 เครื่องทดสอบนี้มีระบบแอกชูเอเตอร์ติดตั้งอยู่ด้านบนและมีพื้นที่ทดสอบด้านล่าง ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องยกชิ้นงานเหล็กเส้นเสริมแรงที่มีน้ำหนักขึ้น นอกจากนี้ทำให้สามารถทดสอบแรงดึงและแรงดัดงอได้โดยการเพิ่มอุปกรณ์ปรับต่อสำหรับแรงอัดเข้าไปยังอุปกรณ์จับยึดสำหรับการทดสอบแรงดึง ซึ่งทำให้ลดเวลาในการเปลี่ยนอุปกรณ์เพราะไม่ต้องใช้เครนในการยกเปลี่ยนอุปกรณ์จับยึดแรงดึงซึ่งมีขนาดใหญ่และหนักออก การติดตั้งอุปกรณ์ปรับต่อสำหรับแรงอัดและอุปกรณ์สำหรับการทดสอบแรงดัดงอใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีและใช้การขันสกรูเพียงไม่กี่ตัว

โดยในการทดสอบแรงดึงเราใช้อุปกรณ์จับยึดแบบลิ่มระบบแรงดันน้ำมันเพื่อจะให้แรงจับยึดชิ้นงานเริ่มต้นที่สูงซึ่งจะช่วยลดการเลื่อนหลุดของชิ้นงานเหล็กข้ออ้อยซึ่งมีผิวที่ไม่เรียบสม่ำเสมอ โดยอุปกรณ์จับยึดนี้สามารถจับชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. (0.39 นิ้ว) ถึง 70 มม. (2.75 นิ้ว) ผิวของปากจับมีรูปทรงตัววีและมีร่องตัดที่ออกแบบเฉพาะสำหรับการจับยึดครีบนูนบนผิวของเหล็กข้ออ้อย

เราใช้  automatic extensometer ในการตรวจวัดค่าความเครียด โดยเลือกใช้รุ่น M300B ซึ่งสามารถปรับค่าระยะวัดเริ่มต้นได้ระหว่าง 10 มม. ถึง 300 มม. (เป็นช่วงที่ใช้งานโดยส่วนใหญ่ของเหล็กข้ออ้อย) อุปกรณ์นี้จะจับบนครีบนูนบนเหล็กข้ออ้อยโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มการทดสอบ และคลายการจับที่จุดที่กำหนดในระหว่างการทดสอบ ข้อมูลค่าความเครียดจะใช้ในการคำนวณค่ามอดูลัสและค่าที่จุดคราก


About This Solution

Related Standards: ASTM A370 | ASTM A615 | BS4449 | EN 10002-1 | ASTM A996
Specimen Type: กลม
Materials: โลหะ
Type of Test: การดัดงอ | แรงดึง
Business Sector: ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค/อุตสาหกรรม
Tensile Test on Rebar using 1500KPX Model

Rebar Test using AutoX Extensometer
You are viewing a static image in place of an informative flash animation. Please download Adobe® Flash Player and refresh this page to view the animation.
Interested in this Solution?
Contact Us

Related Literature:

Automatic Contacting Extensometer - Model AutoX 750   Automatic Contacting Extensometer - Model AutoX 750
Hydraulic Wedge-Action Grips   Hydraulic Wedge-Action Grips
Industrial Series KPX Models   Industrial Series KPX Models
WB5000 Industrial Series Thai   WB5000 Industrial Series Thai

Our Labs

Instron application labs are used for both research and development, as well as testing customer samples to assist in finding the right equipment.
Contact our Application Specialists to determine the solution that's best for you!