เว็บไซต์ของเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะใช้งานได้อย่างสะดวกที่สุด หากเรียกค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของเราต่อไป จะถือว่าคุณยอมรับให้มีการใช้คุ้กกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

สมบัติแรงอัดของพลาสติก (ISO 604)

วิธีทดสอบนี้ถูกใช้ในการประเมินการตอบสนองต่อแรงอัดของชิ้นงานทดสอบและวัดค่าความต้านทานแรงอัดสูงสุด,มอดูลัสแรงอัด และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของแรงอัดภายใตสภาวะการทดสอบที่กำหนด

วิธีทดสอบตามมาตรฐาน ISO 604 นี้เหมาะสำหรับการใช้งานทดสอบวัสดุดังต่อไปนี้

  • เทอร์โมพลาสติกแข็งและกึ่งแข็งที่ขึ้นรูปด้วยวิธีเข้าแบบและการรีด ซึ่งรวมไปถึงส่วนผสมที่เติมหรือเสริมแรงด้วยเส้นใยสั้น, แท่งวัสดุเล็ก, แผ่น หรือเม็ด นอกไปจากประเภทที่ไม่ได้เสริมแรง; แผ่นเทอร์โมพลาสติกแข็งและกึ่งแข็ง;
  • เทอร์โมเซ็ตแข็งหรือกึ่งแข็งที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการเข้าแบบ ซึ่งรวมไปถึงส่วนผสมที่เติมหรือเสริมแรง; แผ่นเทอร์โมเซ็ตแข็งและกึ่งแข็ง;
  • พอลิเมอร์ผลึกเหลวแบบเทอร์โมโทรปิก

เราใช้แอนวิลหรือแผ่นอัดที่ผลิตจากเหล็กชุบแข็งในการให้แรงกระทำแก่ชิ้นงานทดสอบ โดยแผ่นอัดนี้ถูกติดตั้งเข้ากับเครื่องทดสอบแรงดึงทั้งประเภทเสาเดี่ยวและเสาคู่แบบตั้งโต๊ะ นอกจากนี้ยังอาจใช้อุปกรณ์ extensometer ติดตั้งเข้าไปยังชิ้นงานทดสอบและมีการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการประมาณค่าการเปลี่ยนแปลงความยาวของส่วนที่กำหนดของชิ้นงานทดสอบ ด้วยการใช้โปรแกรมทดสอบวัสดุ Bluehill® 2 จะช่วยให้ท่านป้อนรายละเอียดชิ้นงานทดสอบ, ตั้งค่าควบคุมการทดสอบ, คำนวณผลการทดสอบและสถิติอย่างอัตโนมัติ และจัดทำรายงานผลการทดสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

เราแนะนำให้ท่านศึกษามาตรฐาน ISO 604 เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของฟิกซ์เจอร์ทดสอบและผลการทดสอบอย่างสมบูรณ์


About This Solution

Related Standards: ISO 604 | JIS K7181
Specimen Type: ท่อกลวง | ทรงกระบอก | ปริซึม
Materials: พลาสติก
Type of Test: แรงอัด
Business Sector: ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค/อุตสาหกรรม

You are viewing a static image in place of an informative flash animation. Please download Adobe® Flash Player and refresh this page to view the animation.
Interested in this Solution?
Contact Us

Related Literature:

2501 Series Compression Platens   2501 Series Compression Platens
2630 Series Strain Gauge Extensometers   2630 Series Strain Gauge Extensometers
3300 Series  -  Affordable Testing Solutions   3300 Series - Affordable Testing Solutions
5900 Series Brochure   5900 Series Brochure
Bluehill® Brochure   Bluehill® Brochure
ISO 604:2003   ISO 604:2003
Plastics Testing Solutions Brochure   Plastics Testing Solutions Brochure

Our Labs

Instron application labs are used for both research and development, as well as testing customer samples to assist in finding the right equipment.
Contact our Application Specialists to determine the solution that's best for you!