เว็บไซต์ของเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะใช้งานได้อย่างสะดวกที่สุด หากเรียกค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของเราต่อไป จะถือว่าคุณยอมรับให้มีการใช้คุ้กกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

การทดสอบแรงดึงของเหล็กโครงสร้าง (ASTM A370, EN 10002-1)

สำหรับโครงสร้างหลายแบบ (ตัวอย่างเช่นรูป W และ S) ชิ้นทดสอบสี่เหลี่ยมหรือ dogbone สามารถถูกตัดออกจากส่วนของปีกหรือเว็บหรือสเตม และทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM A370 or EN 10002-1 อย่างไรก็ตามถึงแม้ชิ้นงานจะมีรูปร่างแบนราบที่ไม่ซับซ้อน แต่อาจจะมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนัก ทำให้ต้องการแรงดึงที่สูงกว่าชิ้นงานทดสอบที่ตัดออกมาจากเหล็กแผ่นทั่วไป ซึ่งทำให้เราเลือกใช้เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ระบบไฮดรอลิก โดยเครื่องทดสอบ SATEC™ (แสดงในที่นี้) เป็นเครื่องทดสอบในแนวนอนซึ่งให้กำลังแรงสูงตามที่ต้องการและมีอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสำหรับสำหรับชิ้นงานโลหะขนาดใหญ่ นอกจากนี้แล้วอาจเลือกใช้เครื่องทดสอบแบบแนวตั้งซึ่งมีขนาดกำลังตั้งแต่ 150 กิโลนิวตัน (33,750 ปอนด์) ถึง 3,500 กิโลนิวตัน (800,000 ปอนด์)

ในการทดสอบ เราใช้เครนเหนือศีรษะในการยกและวางชิ้นงานทดสอบไปยังอุปกรณ์จับยึดระบบลิ่มแบบเปิดด้านหน้า เราแนะนำการทดสอบในแนวนอนเช่นนี้สำหรับบริษัทที่ต้องมีการทดสอบชิ้นงานขนาดใหญ่และมีน้ำนหนักสูงเพราะจะลดความล้าและความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บของผู้ทดสอบได้

สำหรับชิ้นงานทดสอบรูปทรง dogbone นี้ เราใช้ wedge grips และปากจับแบบแบนราบ อย่างไรก็ตามเรามีการผลิตปากจับสำหรับการทดสอบรูปแบบอื่นและขนาดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี extensometer ทั้งแบบ LVDT และ strain gauge ให้เลือกใช้งานที่มีระยะวัดสูงถึง 300 มม. (11.81 นิ้ว)


About This Solution

Related Standards: ASTM A370 | EN 10002-1
Specimen Type: ไม่สม่ำเสมอ
Materials: โลหะ
Type of Test: แรงดึง
Business Sector: ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค/อุตสาหกรรม
3500 kN Horizontal Testing Machine

You are viewing a static image in place of an informative flash animation. Please download Adobe® Flash Player and refresh this page to view the animation.
Interested in this Solution?
Contact Us

Related Literature:

WB5000 Industrial Series Thai   WB5000 Industrial Series Thai

Our Labs

Instron application labs are used for both research and development, as well as testing customer samples to assist in finding the right equipment.
Contact our Application Specialists to determine the solution that's best for you!