บริษัทของเรา

ในขณะที่กำลังวิจัยเพื่อพัฒนาวัสดุทดแทนสำหรับร่มชูชีพ นักวิทยาศาสตร์สองคนค้นพบว่ายังไม่มีเครื่องมือทดสอบใดที่มีความแม่นเพียงพอตรงตามความต้องการ ทั้งสองคนจึงก่อตั้งบริษัทอินสตรอนขึ้นในปี พ.ศ. 2489 และริเริ่มในการพัฒนาเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ที่ใช้งานโหลดเซลล์แบบเกจน์วัดความเครียด ปัจจุบัน บริษัทอินสตรอนยังคงมุ่งมั่นที่จะนำส่งเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงสุด มีเทคโนโลยีระดับแนวหน้า และบริการ ที่ถูกคิดค้นเพื่อขยายขอบเขตออกไปสำหรับการทดสอบเพื่อการวิจัย การควบคุมคุณภาพและการทดสอบอายุใช้งาน เครื่องทดสอบของเราถูกใช้ในการประเมินสมบัติทางกลของวัสดุและโครงสร้างโดยใช้แรงดึง, แรงอัด, แรงดัดงอ, แรงล้า, แรงกระแทก, แรงไดนามิก, แรงบิด และแรงแบบหลายแกน เรามีความสามารถให้บริการที่หลากหลายสำหรับแต่ละพื้นที่ผ่านทางสำนักงานสาขาในหลายประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการสอบเทียบ, การทวนสอบ, การฝึกอบรม, การสนับสนุนทางเทคนิค และความช่วยเหลือด้านการบริหารห้องปฏิบัติการ

  • ท่านจะสามารถติดต่อเราได้อย่างไร
  • เกี่ยวกับเรา, ประวัติศาสตร์ของเรา, ที่ตั้ง, การรับรองระบบคุณภาพ และ ใบรับรอง
  • เยี่ยมชมส่วนของรับสมัครงานและศึกษาโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับเรา
  • ห้องข่าว: บล็อก, จดหมายข่าว, ข่าว และกรณีศึกษา
  • ห้องสมุด: ดาวน์โหลดงานเขียนจของเราและทำความเข้าใจความหมายของศัพท์และคำจำกัดความต่าง ๆ ทางอุตสาหกรรมในส่วน อภิธานศัพท์สำหรับการทดสอบวัสดุ