สมัครสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าว

บริษัทอินสตรอนมีจดหมายข่าวทางด้านการทดสอบวัสดุที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถใช้งานเครื่องทดสอบของบริษัทได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

บริษัทอินสตรอนมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้และเป็นแหล่งความรู้ทางด้านการทดสอบวัสดุแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นจดหมายข่าวรายเดือน TechNotes ไปจนถึง จดหมายข่าวเฉพาะด้านวัสดุ Metals and Plastics testing

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บและใช้ข้อมูลของคุณสามารถพบได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

Subscribe to Instron News!
Check this box to receive pertinent commercial email from Instron focusing on products, upcoming events, and more!

Accessories for Materials Testing

Automotive News

Biomedical News

Composites News

Metals News

Plastics News

Your Email Address

โปรดป้อนที่อยู่อีเมล์ของท่าน ที่อยู่อีเมล์จะต้องมีสัญลักษณ์ @ ที่อยู่อีเมล์ประกอบไปด้วยตัวอักษร, ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษดังต่อไปนี้เท่านั้น: . ! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ โดเมนของที่อยู่อีเมล์ประกอบไปด้วยตัวอักษร, ตัวเลข, จุดทศนิยม (.) และขีดบน (-) เท่านั้น
Next กำลังตรวจสอบว่าท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้วหรือไม่...

Welcome back!

Your Contact Information

โปรดป้อนชื่อ Please use letters and numbers only.
โปรดป้อนนามสกุล Please use letters and numbers only.
โปรดป้อนประเทศของท่าน
โปรดป้อนบริษัทของท่าน Please use letters and numbers only.
โปรดป้อนที่อยู่ของท่าน Please use letters and numbers only.
โปรดป้อนที่อยู่ของท่าน บรรทัดที่ 2 Please use letters and numbers only.
โปรดป้อนที่อยู่ของท่าน บรรทัดที่ 3 Please use letters and numbers only.
โปรดป้อนประเทศของท่าน Please use letters and numbers only.
โปรดป้อนเมืองของท่าน Please use letters and numbers only.
โปรดเลือกจังหวัดของท่าน
โปรดป้อนรหัสไปรษณีย์ของท่าน Please use numbers only
โปรดป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน Please use numbers only

Confirm you're ok with our privacy policy to submit this form.

I agree to the terms & conditions of Instron's Privacy Policy

Please choose a subscription option ฟิลด์ที่ต้องป้อนจำนวนหนึ่งฟิลด์หรือมากกว่ายังคงว่างอยู่ โปรดป้อนข้อความให้สมบูรณ์ก่อนดำเนินการต่อ ฟิลด์หนึ่งฟิลด์หรือมากกว่ามีรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง โปรดแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวเพื่อดำเนินการต่อ You must agree to Instron's Privacy Policy in order to continue.