ความล้ำหน้าในกีฬาโอลิมปิก: การเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์กีฬา

เมื่อท่านดูกีฬาโอลิกปิกที่เมืองริโอในหน้าร้อนนี้ ท่านอาจจะถามตัวเองเช่นเดียวกับเราว่า จะต้องใช้แรงเท่าไรในการกดกระดานกระโดดในกีฬายิมนาสติกจนสุด? หรือ จะต้องทำอย่างไนในการพัฒนาอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ต้องมีความน่าเชื่อถือมากเหล่านี้สำหรับช่วยเหลือนักกีฬาให้สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่?  ด้วยการใช้ชีวกลศาสตร์ในการประยุกต์ใช้หลักการทางกลศาสตร์กับร่างกายของมนุษย์ในระหว่างเคลื่อนที่ วิศวกรสามารถที่จะพัฒนาวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของนักกีฬาได้ในขณะที่สามารถป้องกันการบาดเจ็บ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Elayne Gordonov ซึ่งเป็นผู้จัดการแผนกการตลาดด้านชีวการแพทย์ของเรา ตีพิมพ์บทความในวารสาร AM&P เกี่ยวกับการทดสอบสมบัติทางกลที่ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของวัสดุสำหรับตลาดอุปกรณ์กีฬา บทความนี้ยังแสดงอีกว่าการทดสอบวัสดุการแพทย์สามารถนำไปสูงการเพิ่มผลลัพธ์ในการฟื้นฟูสภาพภายหลังการบาดเจ็บได้อย่างไรอีกด้วย

Testing Athletic Equipment

บทความนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบรองเท้ากีฬา, หมวก และวัสดุการแพทย์ที่เกี่ยวกับความจำเป็นในการเปรียบเทียบระหว่างวัสดุสังเคราะห์และเนื้อเยื่อในธรรมชาติ

หากต้องการศึกษาเพิ่มเติม กรุณาอ่านบทความฉบับเต็ม

Posted On February 19, 2016, 5:00

comments powered by Disqus