ข่าวด้านคอมพอสิต

ฉบับที่ 8

วิธีทดสอบแรงเฉือนในแนวระนาบ (In-plane) สำหรับพอลิเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใย

 *โดย: ดร. Francesc Puigvert Cobos, Grasse Zur Ingenieurgesellschaft mbH, เบอร์ลิน / เยอรมนี

ความแข็งแรง น้ำหนักเบา ความแกร่ง และความทนทาน ถือเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่พอลิเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยได้รับการใช้งานเพิ่มมากขึ้นในหลายส่วนของงานวิศวกรรม ด้วยการเพิ่มขึ้นของการพัฒนาวัสดุใหม่ การพัฒนาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ และรูปแบบการใช้งาน ทำให้วิธีการทดสอบแบบใหม่และปรับปรุงจะต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการวิเคราะห์และออกแบบ ดังนั้น วิธีการทดสอบที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมที่ซับซ้อนของคอมพอสิตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

นอกจากสมบัติความต้านทานแรงดึงและแรงอัดของคอมพอสิตแล้ว สมบัติด้านความต้านทานแรงเฉือนในแนวแกนถือได้ว่ามีความสำคัญเช่นกัน ในกรณีนี้ ทิศทางของแรงกระทำจะไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับการเรียงตัวของเส้นใย ทำให้สมบัติที่ไม่เท่ากันทุกทิศทางของคอมพอสิตนั้นถูกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน โดยความต้านทานแรงสูงสุดของคอมพอสิตจะลดลงเมื่อทิศทางการให้แรงนั้นเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเส้นใยเสริมแรงเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับอันตรกิริยาระหว่างเส้นใยและวัสดุให้เนื้อเช่นกัน โดยในการทดสอบสมบัติความเค้นในแนวแกนนั้น จะมีหลายวิธีทดสอบให้เลือกใช้งาน ได้แก่ Short Beam Shear (ASTM D 2344), the Iosipescu Shear (ASTM D 5379), the ±45° Tensile Shear (DIN EN 14129), the Torsional Tube Shear (ASTM D 5448), the Two- and Three-Rail Shear (ASTM D 4255), the V-Notched Rail Shear (ASTM D 7078)

การที่มีวิธีการทดสอบที่หลากหลายนั้นเนื่องมากจากความยากลำบากในการทดสอบสมบัติการเฉือนในแนวแกนที่จะทำให้เกิดการกระจายตัวของแรงเฉือนบริสุทธิ์และสม่ำเสมอโดยทั่วทั้งชิ้นงานทดสอบจนเกิดความเสียหาย ดังนั้นแต่ละวิธีทดสอบจึงมีทั้งข้อดีและข้อด้อยในการเลือกใช้งาน

ดาวน์โหลดสมุดปกขาวฉบับเต็ม

การทดสอบสมบัติทางกลของคอมพอสิตสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์นั้นมีการใช้งานวัสดุใหม่จำนวนมากเพื่อลดน้ำหนักของยานยนต์และลดการปล่อยมลพิษ วัสดุเหล่านี้ได้แก่ เหล็กและโลหะผสมกำลังสูง รวมทั้งพลาสติกและคอมพอสิตประเภทต่าง ๆ ในกลุ่มวัสดุเหล่านี้ คอมพอสิตของพอลิเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอนยาวต่อเนื่องนั้นนับได้ว่ามีศักยภาพมากที่สุดในการใช้งานเป็นโครงสร้างน้ำหนักเบา อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอุปสรรคสำหรับการใช้งานในวงกว้าง

ในปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการผลิตของชิ้นส่วนคอมพอสิตนั้นยังคงสูงกว่าโลหะ ซึ่งทำให้ต้องมีการพัฒนาวัสดุเนื้อและกระบวนการผลิตใหม่ การนำกลับมาใช้ใหม่ของคอมพอสิตนั้นได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าอันเนื่องจากการใช้งานเทอร์โมพลาสติกคอมพอสิตชนิดใหม่ ซึ่งง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่มากกว่าเทอร์โมเซ็ตติงคอมพอสิต ท้ายที่สุด ด้วยลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของคอมพอสิต ทำให้นักออกแบบและวิศวกรรมต้องพบกับความท้าทายใหม่ และความสำเร็จในการใช้งานคอมพอสิตนั้นจะขึ้นกับความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ถึงสมบัติทางกลของคอมพอสิต

                                                     อ่านบทความฉบับเต็ม

การสัมมนาทางเว็บ: แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม DIC สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

Ian McEnteggart และ Elayne Gordonov แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Digital Image Correlation (DIC)
Digital Image Correlation

เรียนรู้ว่าโปรแกรม DIC นั้นเหมาะสมสำหรับการทดสอบคอมพอสิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และการทดสอบเครื่องมือแพทย์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ดูวิดีโอของการสัมมนาทางเว็บเดี๋ยวนี้

การแสดงนิทรรศการล่าสุด

การประชุมวิชาการด้านคอมพอสิตของสหภาพยุโรป (ECCM17)

อย่าลืมแวะบูทนิทรรศการของเราเพื่อพูดคุยกับ Andrea Calzolari, Peter Bailey, และ Ian McEnteggart เกี่ยวกับคำถามในการใช้งานคอมพอสิตของท่าน การประชุมวิชาการ ECCM17 จะจัดขึ้นในวันที่ 26-30 มิถุนายน ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี
     
5965 Tabletop Testing System  E1000 Tabletop Instrument performing fatigue of spinal implant constructs  CEAST 9340 Drop Tower 
5969 เครื่องทดสอบ
ElectroPuls™ E1000 CEAST 9340 Drop Tower

JEC Paris 2016

เรามีความยินดีที่ร่วมจัดนิทรรศการในงาน JEC Paris 2016,ซึ่งช่วยให้เรามีโอกาสที่จะพูดคุยกับลูกค้าจากมากกว่า 30 ประเทศ

ในปีนี้ เราแสดงเครื่องมือประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ เครื่องทดสอบระบบไฟฟ้าเชิงกลแบบสถิต เครื่องทดสอบไดนามิก และ ผลิตภัณฑ์ของ CEAST นอกจากนั้น เรายังนำเสนอโปรแกรม  Digital Image Correlation (DIC) ที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ extensometer แบบวิดีโอรุ่น Advanced Video Extensometer.

JEC 2016
 

 

ดาวน์โหลด สมุดปกขาว

เกี่ยวกับการวัดความเครียด

Strain Measurement Solutions for Composites

ท่านมีปัญหาในการจัดการมาตรฐานทดสอบที่มีจำนวนมากเกินไปหรือไม่?


  • โมดูลการทดสอบคอมพอสิตสำหรับโปรแกรมทดสอบวัสดุ Bluehill 3
Too Many Standards

ยังพบบทความได้ใน

มีคำถามเกี่ยวกับการทดสอบคอมพอสิต?

Contact Us สอบถามผู้จัดการการตลาดด้านคอมพอสิต