โปรแกรมทดสอบวัสดุจะมีมาให้พร้อมกับเครื่องทดสอบใหม่และสามารถใช้อัพเกรดเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องทดสอบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน หน้าจอโต้ตอบผู้ใช้งานของทุกโปรแกรมถูกออกแบบให้เป็นธรรมชาติสำหรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังคงมีเครื่องมือวิเคราะห์หลังการทดสอบที่มีกำลังสูง เช่น DIC Replay, และเครื่องมือจัดการข้อมูล เช่น TrendTracker™

Bluehill Universal Dashboard


Bluehill Universal

Bluehill Universal is built from the ground-up for touch interaction. The new portrait layout gives you a comprehensive view of the test workspace and allows you to start testing even faster than ever before.


More Info

WaveMatrix


WaveMatrix for Dynamic Testing

WaveMatrix 2 software for dynamic and fatigue testing delivers flexibility - run everything from a simple static ramp, to cyclic waveforms through to complex multi-step, multi-axial tests.
 


More Info

Bluehill LE Software


Bluehill LE

Bluehill LE Software, built on the Bluehill platform meets the requirements of simple tension, compression, flexure, peel, and tear testing.
 
 


More Info

 

CEASTView


Ceast

The CeastVIEW software suite brings together CEAST and Instron’s experience of impact, rheology and thermomechanical testing, providing a complete interface between the instruments and the end-user.
 


More Info

DIC Replay Software


DIC Replay

DIC Replay Software is a self-contained 2D DIC package. The software consumes images and calibration data saved by the Instron® Advanced Video Extensometer (AVE) and works in a post-processing mode.
 


More Info

Bluehill Impact Software


Bluehill Impact

Built on our popular and adaptive Bluehill platform, Bluehill Impact is Instron’s newest and most powerful impact testing software. Bluehill Impact is designed for touch interaction to make the user experience simpler and smarter than ever.


More Info

 

CrashSim Software


CrashSim

The application software CrashSim is used for the preparation, execution, monitoring, analysis and documentation of crash tests carried out on the Instron sled system.
 
 


More Info

CrashSim Office startpage


CrashSim Office

CrashSim Office is a stand-alone program for signal preparation and processing, as well as for predicting the pulse-making capability and the generation of the DriveSignal for the CrashSimulationSystem.
 


More Info

Partner


Partner

Designed and written for the Windows® platform, Partner Software combines ease-of-use and multitasking capability within the materials testing environment.
 
 


More Info

 

Fasttrack Software


Software for 8800 Series Systems

The FastTrack 2 software suite consists of a number of application programs designed to address common fatigue and static testing requirements on servo-hydraulic systems.
 
 


More Info

LCF3


LCF3

LCF3 Software provides system control, data acquisition, real-time graphs, calculation of results, storage of data to disk, and post test graphs and reports in accordance with the relevant sections of ASTM E606-04, BS 7270 (2006), and ISO 12106 (2003).


More Info

RSLabsite Startpage


RS LabSite modulogic

RS LabSite® modulogic is a comprehensive and adaptable software suite conceived for introducing service loads into individual components or complete vehicles, or performing calculations within the framework of Virtual Prototyping.


More Info

 

Trend Tracker Quality Control Software


TrendTrackerTM

Imagine all your Bluehill® test results in one robust and scalable database available to answer your questions in seconds. Instron's TrendTrackerTM makes it possible.
 
 


More Info