อุปกรณ์เสริมสำหรับการทดสอบ

บริษัทอินสตรอนใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ทางด้านการประยุกต์ใช้งานและประสบการณ์ด้านวิศวกรรมในการผลิตอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายมากที่สุดสำหรับเครื่องทดสอบวัสดุในอุตสาหกรรม โดยประกอบไปด้วยอุปกรณ์จับยึด, ฟิกซ์เจอร์, โหลดเซลล์ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ รวมกันหลายร้อยแบบ, อุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานทั่วไปและการใช้งานเฉพาะทางที่หลากหลายของเราถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ท่านใช้งานเครื่องทดสอบวัสดุได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

อุปกรณ์เสริม