ฟิกซ์เจอร์ทดสอบแรงดัดงอแบบสามจุดและสี่จุด

ฟิกซ์เจอร์ทดสอบแรงดัดงอช่วยในการทดสอบการทดสอบแรงดัดงอและการทดสอบความเหนียวแตกหักของการยึดติด ได้แก่ ค่ามอดูลัสของการดัดงอ, ความต้านทานการดัดงอสูงสุด และความต้านทานการดัดงอที่จุดคราก

ง่ายต่อการติดตั้ง, ฟิกซ์เจอร์ทดสอบแบบสามจุดนี้สามารถปรับแต่งด้วยชุดแปลงซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อเปลี่ยนเป็นการทดสอบแบบสี่จุด

แอนวิลชุดล่างสามารถถูกปรับระยะได้เพื่อรองรับชิ้นงานทดสอบที่มีความยาวต่างกัน การดัดงอของชิ้นงานทดสอบนั้นสามารถวัดโดยใช้การเคลื่อนที่ของหัวทดสอบหรือใช้การวัดที่แม่นยำมากขึ้นจากการใช้ชุดวัดการดัดงอที่จุดกึ่งกลางซึ่งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดระยะการยืด (extensometer)

Principle Of Operation

ชิ้นงานทดสอบถูกรองรับอยู่บนแอนวิลสองจุดที่ได้รับการกัดแต่งมาอย่างแม่นยำ (หมุนได้หรืออยู่นิ่งกับที่) และมีรัศมีตามที่กำหนด แรงจะถูกให้ไปยังชิ้นงานทดสอบที่บริเวณจุดกึ่งกลาง (แบบสามจุด) หรือ ที่ระยะห่างตามที่กำหนดสองด้านจากจุดกึ่งกลาง (แบบสี่จุด) โดยชุดรองรับนั้นจะสามารถปรับระยะห่างกันได้ในหน่วยเมตริกเพื่อการจัดตำแหน่งที่ถูกต้องของแอนวิลที่เท่ากันทั้งสองด้านของเส้นแนวกึ่งกลาง

ฟิกซ์เจอร์ทดสอบแบบสี่จุดมีลักษณะการทำงานแบบนี้เช่นกัน

Application Range

  • ประเภทของแรง: การทดสอบแรงดัดงอแบบสถิต,  การทดสอบความล้าแบบดัดงอ
  • ประเภทวัสดุ: พลาสติก, โลหะ, โลหะผสม, คอมพอสิต, เซรามิกส์ และวัสดุอื่น
  • รูปทรงของชิ้นงานทดสอบ: แถบ, แท่ง หรือ ชิ้นส่วนประกอบ

ข่าวทางด้านอุปกรณ์เสริม

ข่าวทางด้านอุปกรณ์เสริม
Item Name Cat #
ฟิกซ์เจอร์ทดสอบแรงดัดงอขนาด 100 กิโลนิวตัน, การทดสอบความล้าแบบดัดงอสามจุด 2810-181
ฟิกซ์เจอร์ทดสอบแรงดัดงอขนาด 100 กิโลนิวตัน, สถิตแบบสามจุด 2810-182
ฟิกซ์เจอร์ทดสอบแรงดัดงอขนาด 250 กิโลนิวตัน, การทดสอบความล้าแบบดัดงอสามจุด 2810-200
ฟิกซ์เจอร์ทดสอบแรงดัดงอขนาด 250 กิโลนิวตัน, สถิตแบบสามจุดสามจุด 2810-206
ฟิกซ์เจอร์ทดสอบแรงดัดงอขนาด 500 กิโลนิวตัน, การทดสอบความล้าแบบดัดงอสามจุด 2810-250
ฟิกซ์เจอร์ทดสอบแรงดัดงอขนาด 5 กิโลนิวตัน, สถิตแบบสามจุดสามจุด 2810-400
ฟิกซ์เจอร์ทดสอบแรงดัดงอขนาด 10 กิโลนิวตัน, การทดสอบความล้าแบบดัดงอสามจุด 2810-500/505
ฟิกซ์เจอร์ทดสอบแรงดัดงอขนาด 3 กิโลนิวตัน, การทดสอบความล้าแบบดัดงอ 2810-600/605
ฐานแบบมีร่องรูปตัวที, ชุดบนและล่างสำหรับชุดรองรับฟิกซ์เจอร์ทดสอบ W-6814