แผ่นกดสำหรับการทดสอบแรงอัด/แอนวิล

แผ่นกดนี้ถูกออกแบบให้ติดตั้งในแนวกึ่งกลางของแกนให้แรงกระทำบนเครื่องทดสอบระบบไฟฟ้าเชิงกลหรือเครื่องทดสอบระบบแรงดันน้ำมันไฮดรอลิก โดยจะมีผิวที่ชุบแข็ง (58/60 HRC) สำหรับการทดสอบแรงอัดที่ซับซ้อนซึ่งการกระจายตัวของความเค้นอย่างสม่ำเสมอถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยแผ่นกดนี้จะมีให้เลือกใช้งานได้หลายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

แผ่นกดนี้ถูกออกแบบให้ติดตั้งเข้ากับครอสเฮดหรือฐานเครื่องทดสอบด้วยอุปกรณ์ปรับต่อประเภทต่าง ๆ ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับหลากหลายประเภทของเครื่องทดสอบ

Principle Of Operation

แผ่นกดสำหรับการทดสอบแรงอัดนั้นจะมีหลายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพื่อรองรับความต้องการในการทดสอบที่หลากหลาย โดยสามารถใช้ในการทดสอบวัสดุประเภทต่าง ๆ เช่น คอนกรีต, โลหะ, คอมพอสิต และไม้ การที่แผ่นกดนี้มีค่าความแข็งแบบร็อคเวลล์สูงจะทำให้ในใจว่าจะไม่การเปลี่ยนแปลงรูปร่างภายใต้แรงอัดสูงสุดตามขนาดที่ระบุ ลายวงกลมที่กัดลงบนพื้นผิวนั้นจะช่วยในการจัดวางชิ้นงานทดสอบให้อยู่บริเวณกึ่งกลางของแผ่นกดซึ่งจะช่วยเพิ่มความถูกต้องของผลการทดสอบที่ได้

การสัมผัสอย่างได้ระนาบของพื้นผิวและการกระจายแรงอย่างสม่ำเสมอบนชิ้นงานทดสอบนั้นเกิดขึ้นเพราะการผลิตให้พื้นผิวแผ่นกดมีค่าเผื่อของความเรียบแบนต่ำมาก ซึ่งจะข่วยให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้องและเกิดการเสียหายจริงอย่างที่ควรเป็น

Application Range

  • ประเภทของแรง: แรงอัดแบบสถิต 
  • วัสดุ: คอนกรีต, โลหะ, ไม้, คอมพอสิต หรือวัสดุอื่น
  • รูปทรงของชิ้นงานทดสอบ: ทรงกระบอก ทรงลูกบาศก์ ตัวยึด (เมื่อใช้งานร่วมกับฟิกซ์เจอร์อื่น) หรือชิ้นส่วนประกอบ
Item Name Accessory Diameter Capacity Pressure Rating Cat #
2840-117 50 mm 1.96 in 3 kN 0.67 lbf 2840-117
Compression Fixture Adapter Set 162 mm 6.375 in 690 MPa 100,000 psi 150LX-0001
Compression Fixture Adapter Set 162 mm 6.375 in 690 MPa 100,000 psi 300LX-0001
Compression Fixture Adapter Set 162 mm 6.375 in 690 MPa 100,000 psi 600LX-0001
Compression Platen 50 mm 2 in 100 kN 22500 lbf 2501-089
Compression Platen 203 mm 8 in 600 kN 135,000 lbf S1-12093-2
Compression Platen 150 mm 5.9 in 500 static, 250 dynamic kN 112,500 static, 56,250 dynamic lbf 2840-119
Compression Platen 50 mm 2 in 10 kN 2250 lbf 2501-083
Compression Platen 127 mm 5 in 10 kN 2250 lbf 2501-106
Compression Platen 150 mm 6 in 0.1 kN 22 lbf S1-11585
Compression Platen 150 mm 6 in 300 kN 67,500 lbf 2501-117
Compression Platen 254 mm 10 in 10 kN 2250 lbf 2501-080
Compression Platen 150 mm 6 in 100 kN 22500 lbf 2501-084
Compression Platen 150 mm 6 in 100 kN 22,500 lbf 2501-163
Compression Platen 40.6 mm 1.6 in 10 kN 2250 lbf 2501-104
Compression Platen 150 mm 6 in 100 kN 22500 lbf 2501-071
Compression Platen 300 mm 11.8 in 2000 static, 1000 dynamic kN 450,000 static, 225,000 dynamic lbf 2840-110
Compression Platen 25 mm 1 in 0.100 kN 22 lbf 2501-114
Compression Platen 127 mm 5 in 600 kN 135,000 lbf S1-12093-1
Compression Platen 57 mm 2.25 in 10 kN 2250 lbf 2501-121
Compression Platen 300 mm 12 in 30 kN 6750 lbf 2501-185
Compression Platen 50 mm 2 in 100 kN 22500 lbf 2501-082
Compression Platen 50 mm 6 in 100 kN 22,500 lbf 2501-162
Compression Platen 75 mm 3 in 300 kN 67,500 lbf 2501-116
Compression Platen 500 mm 19.7 in 2000 static, 1000 dynamic kN 450,000 static, 225,000 dynamic lbf 2840-111
Compression Platen 150 mm 6 in 10 kN 2250 lbf 2501-085
Compression Platen 57 mm 2.25 in 0.05 kN 11 lbf 2501-108
Compression Platen 2840-030
Compression Platen-Plane-Diameter 114 mm (4.5 in) 114 mm 4.5 in 2000 kN 450,000 lbf 690 MPa 100,000 psi W-2004-B
Compression Platen-Plane-Diameter 165 mm (6.5 in) 165 mm 6.5 in 4500 kN 1,000,000 lbf 690 MPa 100,000 psi W-2004-C
Compression Platen-Plane-Diameter 228 mm (9.0 in) 228 mm 9.0 in 4500 kN 1,000,000 lbf 690 MPa 100,000 psi W-2004-D
Compression Platen-Plane-Diameter 305 mm (12 in) 305 mm 12.0 in 5000 kN 1,000,000 lbf 690 MPa 100,000 psi W-2004-F
Compression Platen-Plane-Diameter 73.5 mm (2.90 in) 73.5 mm 2.90 in 600 kN 135,000 lbf 690 MPa 100,000 psi W-2004-A