ระบบทดสอบอัตโนมัติ

ระบบทดสอบอัตโนมัติของบริษัทอินสตรอนนั้นใช้โปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติรุ่น TestMaster2 ซึ่งถือว่าได้เปิดแนวทางใหม่ในการเพิ่มผลิตภาพของการทดสอบ โดยมีให้เลือกใช้งานทั้งในรูปแบบของระบบเทิร์นคีย์หรือติดตั้งเพิ่มเข้าไปยังเครื่องทดสอบของอินสตรอนที่มีอยู่ ซึ่งทั้งสองรูปแบบนั้นถูกปรับให้เข้ากับลักษณะการทดสอบและผลลัพธ์ที่ต้องการ ด้วยการออกแบบแบบมอดูลาร์ของระบบจัดการชิ้นงานทดสอบแบบอัตโนมัติรุ่น TestMaster2 ทำให้สามารถควบคุมและจัดการได้อย่างกว้างขวางและตรงตามความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย นอกจากเป็นการเพิ่มปริมาณของการทดสอบแล้ว ระบบจัดการชิ้นงานทดสอบอัตโนมัติยังมีประโยชน์อื่น ๆ อีก เช่น ลดค่าใช้จ่ายของแรงงาน,เพิ่มความแม่นยำและความสม่ำเสมอ,ขจัดความผิดพลาดจากผู้ทดสอบ,เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้งาน และอื่น ๆ เครื่องทดสอบรุ่นมาตรฐานนั้นมีให้เลือกใช้งานสำหรับการทดสอบดังแสดงในด้านล่าง