เครื่องทดสอบความล้าแบบเชิงกลร่วมกับความร้อน (TMF) ตามมาตรฐาน ISO 12111

เครื่องทดสอบความล้าแบบเชิงกลร่วมกับความร้อน (TMF) จะสามารถจำลองผลกระทบที่ซับซ้อนจากรอบความร้อนร่วมกับแรงทางกล ที่ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในกังหันแก๊สและอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันในระหว่างการใช้งาน ด้วยการที่มีความซับซ้อนมากกว่าการทดสอบความล้าที่ระดับความร้อนคงที่ การทดสอบแบบ TMF นี้จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์อายุใช้งานของวัสดุต่าง ๆ และชิ้นส่วนทางวิศวกรรมที่ใช้ในงานที่อุณหภูมิสูงได้ดีกว่า ระบบให้ความร้อนและลดอุณหภูมิแบบแปรเปลี่ยนจะใช้งานร่วมกับเครื่องทดสอบวัสดุที่อุณหภูมิสูงเพื่อสร้างรูปแบบรอบการให้แรงทางกลและความร้อนที่ซับซ้อน