ความล้ารอบต่ำ/ความล้าแบบเชิงกลร่วมกับความร้อน

คำตอบของการทดสอบ